Gaza, guerre mondiale

Les conversations, sur Facebook ou ailleurs, commencent toujours par les mêmes symboles.  Parfois c’est une image d’un enfant souriant et joyeux, la légende expliquant que le gamin a été tué lors d’un raide aérien inhumain. Parfois c’est un (autre) enfant, habillé en jihadiste, la légende expliquant qu’il s’apprêtait de toute façon à se faire exploser la gueule quelque part en Israël.

Les arguments de départ vont toujours dans le même sens. L’autre (Israël ou la Palestine, selon où on se situe), forme un tout, abjecte, anti-démocratique et homogène qu’il faut à tout prix diaboliser à l’aide d’autant de propagande (et de photos d’enfants innocents) que possible. Cette propagande n’est pas seulement le fait des Etats, elle l’est des internautes qui propagent fausses rumeurs, slogans, simplismes et Points Godwin* partout sur la toile et à dessein.

L’image du bouclier humain d’un côté
et de l’autre …

Dans ce conflit, plus que dans les autres, on voit le pouvoir du nationalisme et de la religion. Il y a encore quelques années, il existait au milieu de tout ça le « Camp de la paix ». Il ne critiquait ni Israël, ni la Palestine mais une certaine idéologie, certains partis politiques, certaines décisions. Ce Camp de la Paix a été détruit, décrédibilisé sous les coups de canons et aujourd’hui ne restent plus que les pro-israéliens et Pro-Palestiniens. On en vient à oublier, à nier, qu’il existe une fracture gigantesque dans chacun des pays.

Partout dans le monde, chacun devient en effet fonctionnaire pour le ministère de la propagande de l’un ou l’autre bord. La faiblesse des réseaux sociaux est bien là : bien loin d’enrichir les débats, ils les faussent rendant n’importe quel twittos aussi important que le sage expert qui ne va pas sur internet. Aucun modérateur pour expliquer les erreurs, les rumeurs, les images. Les dérapages sont incroyablement fréquents même auprès de connaissances personnelles et il m’est difficile de regarder mes contacts facebook sortir des énormités auxquelles je n’ose même pas répondre.

Je suis persuadé que dans ce conflit, la seule possibilité de s’en sortir est d’arrêter de viser tout un peuple qui jouera toujours sur la défensive, mais de viser une idéologie. Qu’on fasse des manifestations de soutiens pour TOUS les morts et les blessés de la région, pas seulement les Juifs ou les Musulmans, avec des drapeaux Israéliens ET Palestiniens. Des deux côtés, on meurt du même mal: la bêtise.

* reductio ad hitlerum, comparer tout et n’importe quoi à l’Allemagne Nazie.

 

Publicités
Gaza, guerre mondiale

4 réflexions sur “Gaza, guerre mondiale

 1. Nemo Xeno dit :

  Wat u schrijft is juist maar Hitler spiegelde zich ook wel aan het Romeinse Rijk. En dat deed Karel de Grote ook al. « Superioriteits’-denken hebben ze wel al met elkaar gemeen. In het wegmaaien van de inferieuren moeten de Romeinen toch niet echt onderdoen. Ik zal een poging doen om zulks aan te tonen met direct al een vertaling van de Gaza naar ons land.

  Lees mijn tekst even door tot de laatste zin en stoor u ondertussen niet te veel aan de passages waar ik u doorheen voer. U zal u – her en der – wel wat ergeren. Ik doe dat zelf ook wel 🙂 Maar U snapt mijn echte ‘punt’ wel op het einde van deze tekst.

  Ziet u evenwel ook de parallellen tussen het Gaza-drama met onze eigen regio?

  In ons land woedt al meer dan 180 jaren een onderhuidse en gewiekste (totaal doortrapte) ‘psychosyndromatische oorlog’ waarbij alleen maar gebiedsuitbreiding – gebaseerd op geopolitieke afwegingen – de inzet blijkt te zijn.

  In 1830 gelukte deze gebiedsuitbreiding direct al en waarbij België een vazalstaat werd van Frankrijk. Dat is ze nog steeds (cfr. het ‘koninkrijk België’ – en niet de Franstalige Gemeenschap in België – is lid van de mondiale ‘francofonie’ waardoor België nog vaak in het buitenland wordt gepercipieerd als een eentalig Frans land). Tja : « La Belgique sera Latine ou elle ne sera pas/plus ». België doet er inderdaad niets aan om van dit imago af te geraken. Wel integendeel! En België was inderdaad ook lange tijd eentalig Frans. Pas sinds het begin van voorgaande eeuw is daarin verandering gekomen tot ‘spijt van wie zulks benijdt ». En sommigen hebben nooit kunnen verteren dat dit land finaal da toch tweetalig (wat zeg ik : drietalig!) werd.

  Elke vorm van kolonialisme – gebaseerd op nationalisme (of eufemistisch ‘chauvinisme’ genoemd) – is nefast.

  Niet alleen het (ook in Vlaanderen zo vaak) gedoodverfde ‘Vlaams nationalisme’ maar ook het ‘Belgisch nationalisme’ (dat heel lang buiten schot bleef) dat gebaseerd is op de francofone suprematie en haar afgeweekte ‘Flamands de service’ met her en der (op de koop toe) de geprivilegeerden in Vlaanderen die ‘geridderd’ worden (als onderdeel van een sinds lang gekende ‘verdeel-en-heers-strategie) cfr. de film « Rob Roy », « Bravehaert », « Roots » of « 1492 » of « Black Robe »… of vele andere films dewelke het kolonialisme trachten te beschrijven (idem dito kolonisatie/slavernij van en door Portugal)…

  Aansluiting zoeken en gelijke belangenbehartiging kan totaal anders verlopen. Men heeft daartoe geen bezettingslegers nodig. Dat zal ooit worden aangetoond in een Post-Romeins tijdperk.

  Geen enkel keizerrijk (met haar slechts heel relatieve vredesperiode) – en ook het Romeinse Rijk niet – is een sprookjesverhaal. Immers : met de Machiavellistische leuze ‘Wilt ge de vrede, wees dan voorbereid op de oorlog’ wordt dus zoiets als een unheimlich « vreedzaam » keizerrijk gegenereerd waarvan de kroniekschrijvers hun penneveren hebben moeten dopen in bloed en tranen om zulks intriest verhaal op te tekenen. De fundamenten van zo’n rijken zijn gedrenkt in het bloed van haar slachtoffers en worden gebouwd op de beenderen van de massagraven. Finaal heeft zulke ‘mondiale pest’, te weten het ‘kolonialisme’ – geleid tot de totale ontwrichting van deze wereld en heeft ze ook geleid tot (in de kerk) de reformatie (vooral een ‘Reflex’ van het Noorden) enerzijds en tot wereldwijde kolonisaties (vooral ook gestuurd vanuit Rome en al haar vazallen). Zelfs vandaag nog lopen we in de gedekoloniseerde (vaak ramp-) gebieden rond als ex-KOLONISATOREN (voor wie zulks gezien wilt hebben) die aldaar… jawel ‘liefdadigheidswerk’ vervullen van mensen die we voordien (tijdens de kolonisatie-periode) totaal ontwricht hebben.

  Via vooruitgeschoven troepen – meestal criminelen die ‘losgelaten worden’ – wordt het te veroveren gebied gedestabiliseerd (lees : labiel gemaakt) om in een latere offensief-fase zo weinig mogelijk slachtoffers in eigen rangen te maken. Daarna komt de artillerie die alles aan grut schiet en dan komt het grondleger in actie dat moord en brand en verkracht. Zo ging het eertijds. Nu gaat het vooral met raket-aanvallen en met heel veel psychologische oorlogsvoering en het heeft de schijn van meer ‘beschaving’. Wie het vernis doorziet weet wel beter!

  Kolonialisme maakt ook gebruik van ‘verdeel en heers’-tactieken. Eerst worden mensen afgeweekt van de gemeenschap die moet worden gekoloniseerd. Een welbepaald deel ervan wordt overgoten met privileges (met gelijk geworden belangen met de kolonisatoren). Daarna tracht men de te koloniseren gemeenschap te irriteren en ook te corrumperen (op basis van uitgekiende zwakheden en subtiel (al dan niet bewerkstelligde) (en dus genavigeerde) intriges om hen daarna gitzwart te maken (vooral dan ook bij de eigen bevolking die hierdoor verstrooid/verdeeld wordt). Finaal loopt zo’n opgebouwd perfide keizerrijk uit op enerzijds burgeroorlogen en/of (als Barbaars gekenmerkte) finaal dan toch afgedwongen onafhankelijkheidsverklaringen of het leidt tot finale overmeestering/onderwerping van de gekoloniseerden met represailles voor de opstandelingen. Dat vertelt ons de geschiedenis. En vandaag is er niets nieuws onder de zon (cfr. colums over de Gaza) met een door mij gemaakte link naar België.

  Neen : geef mij maar de leerschool van het wederzijdse échte respect.

  Geef mij maar het model van de Zwitserse Communautaire Vrede (die – niet alleen voor de ‘Belgen’ – maar ook voor de Israeli en Palestijnen) tot voorbeeld strekt.

  Wie dat niet wilt is voor mij iemand die zich schuldig maakt aan een enorm verzuim!
  Wie dat niet wilt voert nu al lang een oorlog en wenst alleen hun eigen kleine (petieterige) belang (dat diametraal staan op het ‘algemeen belang’) bewerkstelligd te zien worden. Wie dat soort van ‘stilgevoerde oorlog’ ‘normaal’ vindt – én ook wenst te bestendigen – is een… crimineel! Men moet de zaken niet omkeren!

  Geef mij dus maar de politieke fictie van GERONA/NAROGE waarbij twee grote cultuurgebieden – die elkaar ontmoeten in een land dat nu accidentieel ‘België’ heet – elkaar leren respecteren en daarbij die inwoners nooit azen op elkaars grondgebied (als geheime agenda).

  Maar dat laatste (zijnde dat ‘wederzijdse respect’) is nu nét dé FICTIE in België.

  Ik snap wel dat bepaalde mensen in dit land een totale tweetaligheid wensen maar er zijn er vele anderen die alleen maar unilateriaal verontwaardigd reageren (lees : die ‘hypocriet zijn’). En een evengrote groep wordt door de media verkeerd ingelicht.

  België is immers (enkel en alleen) ontstaan vanuit een expansionistische Franse dromerij die – nu al meer dan 180 jaren – van binnenuit koloniseert en betracht Vlaanderen (en diens taal en eigenheid) te assimileren.. Het ontstaan van de bufferstaat België was ook de ultieme wil van de omliggende landen. Ook zij dragen boter op hun hoofd. De Vlamingen moesten het gelag betalen en ‘moeten – nu meer dan 180 jaren – nog steeds hun « stomme kop » houden’ (cfr. de Vlaming als ‘Germaanse neger’). immers : elke verdedigingsreflex dient te worden gedemoniseerd en via de « geleidde corrumpering » van de ‘collaboratie met nazi-Duitsland’ is dat nu een « makkie », een fluitje van een cent.

  De Rooms-Constantijnse kerk van het christenDOM – in moderne termen heet dat het ‘humanisme’ – weet daarbij het schuldgevoel meesterlijk te bespelen en dit terwijl vooral het Franstalige gedeelte van dit land de rug allang naar die kerk heeft toegekeerd. Maar diezelfde francofone gemeenschap blijft wel loyaal aan het Roman-istisch imperialisme waarin ze geen graten ziet, blijkbaar..

  Voor de rest is de geschiedenis van diezelfde kerk –

  die weinig universeel is (lees : katHOLIEK) maar die vooral Rooms wilt zijn (via de Romeinse keizers, via de (vooral) Romaanse pauzen, de Borgia’s; de kolonisaties met hun zogenaamde Pax Romana (en alle moderne derivaten hiervan), en (lat but not least) de antieke en moderne Maffia –

  met veel bloed en tranen geschreven.

  Ook de katHOLIEKE kerk (die vooral christelijk zou moeten zijn) – moet zich nu hoogdringend van dat meer dan 1700 jaren durende Monsterverbond met het Romeinse keizerrijk ontdoen.

  De « kerkvader » moet het ceasaropapisme voorgoed vaarwel leren zeggen.

  Dat 1700-jarige complot …

  …. tussen …

  …enerzijds ‘de machten van deze wereld’ (Romeinse Rijk maar evengoed alle gelijkaardige Rijken op deze planeet die dezelfde misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan en nog steeds begaan) …
  … en anderzijds ‘een rijk dat niet van deze wereld is’ (dat waarover Jezus, dé Christus van Nazareth spreekt)

  moet gestopt worden.

  Het is een – door de Romaanse kolonisten (waar ook opererend in deze wereld) geïnstalleerde – mythe dat Vlamingen « noest-Barbaars » én zodoende ‘territorium’-gebiologeerd zijn en waarbij de Francofonie zich daarbij de sympathieke rol toebedeelt van de ‘fijn gecultiveerde redelijke mens’ die fludium-matig doorheen alles penetreert en die haar ‘superioriteit’ onder het eufemisme van ‘chauvinisme’ kan opleggen aan al die ‘domme Barbaren’.

  Of misschien is dat helemaal geen mythe maar toch een ‘werkelijkheid’. Als het probleem anders wordt geformuleerd dan kan men tot zulks besluit wel komen (maar dan met een totaal andere eind-interpretatie) :

  inderdaad rest een bevolking die subtiel ingepalmd wordt niets meer dan ofwel
  – enerzijds inschikkelijke assimilatie (lees : de acculturatie lijdzaam te ondergaan) ofwel
  – anderzijds de wat meer argwanende; schrikmatige reflectorische (zelf)verdediging wat men ‘De Vlaamse Reflex’ kan noemen)
  – met daar tussenin mixvormen die – al dan niet aangestuurd – door intriganten worden verkregen.

  Noem een kat toch eens een kat!

  En het is dan ook in feite niet onjuist om te stellen dat de ‘gemoedelijke’ Francité hierbij kan worden aangemerkt als een soort alles penetrerend (assimilerende) annexatie-vloeistof die ‘zonder slag of stoot’ gebieden losgeweekt, de bevolking ‘wurm’ maakt om finaal alzo verkregen gebieden op te (kunnen) eisen en aldaar te zeggen ‘Parlez Français svp? Je ne te comprend pas’… en waarbij de (Romeins geïnspireerde) caesaors op deze wereld inschikkelijk kunnen (en misschien ook wel ‘zullen’) reageren. De tentakels van de salons van Parijs reiken immers wereldwijd ver.

  Meer dan 2000 jaren kolonisatie-expertise van de Oude en Moderne Romeinen/Romanen heeft geleid tot subtilisering van de aangewende kolonisatie-tactieken. Uiteraard worden de te koloniseren volkeren vandaag (en zeker niet in Europa) nu niet meer openlijk tot ‘slaven’ gemaakt of worden geen voeten of handen meer afgehakt. Afgekapte hoofden worden nu niet meer tentoongesteld.

  Maar toch kan een vertaalslag in psychologische oorlogsvoering vandaag wél worden waargenomen. Wat is finaal een « slaaf »? Hoe verknecht men mensen zonder dat ze het opmerken? En hoe kan men mensen ‘onhandig’ maken of demobiliseren? Of hoe begaat men karaktermoorden opdat vandaag nog steeds ‘koppen bespuwd kunnen worden’?

  Kolonisatie met openlijk fysisch geweld is voorbij.
  Dat zou al te grof en direct doorprikbaar zijn.
  Amnesty International zou immers hierop direct afgestuurd worden.

  Het moet dus subtieler en onzichtbaar gebeuren.

  In een tijdperk van

  – sociologie-wetenschappen,
  – massa/sociale psychologie-wetenschap (met psychodynamische proces-kunde),
  – « perfide persuasief »-gemaakte toegepaste communicatiewetenschappen
  en die allemaal uitmonden in toepasbare en hapklare :
  – Public Affairs,
  – achterbakse (en totaal verwerpelijke) Public Relations-praktijken,
  – politieke marketing (lees: propaganda),
  – contra-propaganda (lees hierbij ook : des-informatie en acties voeren in naam van de tegenstander om hem zwart te maken : keizer Nero deed zulks al met de christenen die hij van kannibalisme en brandstichting betichtte)
  – spionage; contraspionage..

  is dat allemaal niet eens zo moeilijk.

  Rest dan (bij ontmaskering) enkel om te roepen « complottheorie » (opgenomen in wikipedia onder dat trefwoord) – om de enkele lucide waarnemers te brandmerken – en het perfide spel kan verder gespeeld worden.

  Het fysische geweld dat bij de aloud gekende kolonialismen wordt gebruikt heeft vandaag alleen maar plaats gemaakt (vooral dan in de moderne, zogenaamd ‘beschaafde’ wereld) voor een nooit geziene subtiel (en totaal doortrapt) ‘psychologisch geweld’. In de rest van de wereld kan het aloude kolonisatiemodel her en der nog worden opgevoerd.

  Misschien zijn heel wat psychiatrische ziektebeelden deels ook te wijten aan « (inter)nationale psychosyndromen ». Het onderzoek hiernaar hiernaar werd al lang geleden opgestart.

  Neen : dit koloniaal geweld is allemaal vandaag veel subtieler geworden. België binnen de Europese Unie is zowat hét schoolvoorbeeld van moderne en postmoderne kolonisatie die uitermate geraffineerd te werk gaat. Dat soort van ‘psychologische oorlog’ is in dit land al vanaf haar ontstaan bezig. België : een mooi land met lieve mensen? Vergeet het maar!.

  Het kan zulks wel worden met GERONA/NAROGE. Maar dan moet dit land met al haar inwoners wel 180° van mentaliteit veranderen. De al dan niet goede receptie van « GERONA/NAROGE » is (of wordt) een katalysator om te zien wie in België en in de Europese Unie het hart – al dan niet – op de juiste plaats draagt.

  Om een lang verhaal (dat ik op deze – én andere – website(s) als commentaarteksten al heb beschreven) kort te maken :

  geef mij maar échte solidariteit die gebaseerd is op echt wederzijds respect en waarbij Gemenebesten (lees : Gemeenschappelijk het beste voor iedereen) worden enkel maar opgebouwd door mensen die uitgaan van het enige billijk-strategische principe nml. ‘open kaart spelen en hierin zoeken naar win-win-situaties. Al de rest is achterbaks en getuigt van een onsmakelijke koehandel (cfr. alle « Belgische actuele compromissen » die het historisch – en enigst-billijke- ‘Compromis der Belgen’ constant aan hun laarzen lapt).

  En ik vrees dat de Europese Unie dat ook zal doen. Zodoende beschouw ik haar vandaag reeds als zijnde « gefaald hebbend » en dit omdat ze zich baseert – en gefundeerd blijft – op oude kolonialistisch-Machiavelliaanse principes (die enkel in een nieuw kleedje werden gestoken).

  De kloosterlingen van weleer – die paternalistische ‘goede daden’ verrichten nadat de kolonisatie bloedig had toegeslagen – gedroegen zich als waterdragers van het Monsterverbond tussen Christenen en de logica van deze wereld (lees: ‘recht van de sterkste).
  Wat zich vandaag – vooral in Europa – als ‘links’ presenteert kan je het beste nog met die kloosterlingen vergelijken.

  Noch een (extreem-)rechts neoliberalisme noch een ander -isme (dat bloed aan haar handen heeft) strekt tot voorbeeld of tot navolging. We moeten gezamenlijk – en eclectisch geïnspireerd – naar een andere oplossing zoeken.

  We hebben niets te leren van dit zogenaamd type ‘imperiale oorlogs-« vrede »-brengers’.
  Het Romeins Imperialisme – met haar zogenaamde Pax Romana inclusief al haar moderne derivaten tot en met de Pax Americana – loopt op zijn laatste benen.

  Ik hou ansich niet van elke vorm van ‘Calimero’-gedrag : noch van ‘dit bovenstaands steeds wat te eenzijdig Vlaams Calimero–gedrag maar ik ook al evenmin van de ‘ocharme Franstalige Calimero’s in Vlaanderen’, noch van de Robin Hood-waanzinige Calimero’s in Wallonië.
  Ik hou niet van het FDF en ik hou niet van het Vlaams Blok/Belang. Ze zijn beiden in eenzelfde bedje ziek én aan elkaar gewaagd in irredentismen en hun fundamentele superioriteitsdenken.
  Ik hou ook niet van de noodzaak van verdedigingsreflexen (wooncode; aanstelling « ambtenaar voor Vlaamse aangelegenheden » en van een veel te verdroten aanpak) maar ik snap dat wel, gezien het nooit afgevend imperiaal denken/handelen van de francofoon (dat hij/zij misschien totaal onbewust doet : dat sluit ik nooit uit maar daar hebben de Vlamingen niet langer nog een boodschap aan).

  Ik zou dat ‘Vlaams houden van een streek’ totaal anders aanpakken hoewel ik de direct ‘boertige’ reactie van meer eenvoudige mensen ook wel begrijp aangezien ik het totale kader zie waarin zulks allemaal gebeurt. Ik ben al helemaal geen voorstander van TAK-acties (maar ik snap dat wel). Wallonië zou immers net hetzelfde reageren als de Vlamingen zich alzo in Wallonië zouden gedragen en waarbij zo’n systematische Vervlaamsingspolitiek vanuit Vlaanderen worden gestuurd door een fictieve ‘Federatie van Vlaamse Democraten » (cfr. FDF).

  En ik hou al zeker niet van ‘overacting’ noch van het feit om in dezelfde valkuilen te trappen van hetgeen men anderen verwijt (lees : zelf superioriteitsgevoelens gaan kweken).
  Ik hou niet van ‘etnische wanen’ (noch van een veel te illusoire Vlaamse identiteit en/of cultuur maar al evenmin – in één zin te noemen – Francofone identiteit. In Belgie wordt dat eerste altijd en overal in vraag gesteld (ook in Vlaanderen) maar wordt dat eerste steeds buiten schot gehouden en zulks zo systematisch waardoor het subtiel-psychologisch kolonialisme zichzelf verraad).

  Maar finaal zijn we allemaal in een land (of regio) wel gebiologeerd (en geconditioneerd) geraakt waardoor – alleen al door dat feit – een welbepaalde (ervaringsdeskundige) identiteit ontstaat. « Identiteit » speelt zich af op het individuele vlak maar ook op een subcultureel vlak (hetzelfde werk, dezelfde hobbies, dezelfde ziekten/lijden, etc.) maar ook op sub-natie (lees : federaal) of natie-vlak. Humor is hiervan vaak de katalysator.

  Maar finaal zijn dat allemaal maar symptomen van één grondoorzaak nml. hét grote ideefix van de homo sapiens om te denken in termen van ‘hoger-lager’ : alle koloniserende mogendheden op aarde (gedurende geheel de geschiedenis van de mensheid) maakt steeds weer opnieuw diezelfde fout.

  We zijn nu in de XXI-ste eeuw aanbeland en we hebben het nog steeds niet geleerd!

  GERONA/NAROGE wordt dé katalysator van de al of niet aanwezige ‘goede wil’, ‘le bon sense’, de fair play, het ‘savoir vivre’, de ‘goodwill’ in dit land. Ik ben benieuwd.

  En ongeacht of men dat in België leuk gaat vinden of niet zal deze katalysator ooit op de internationale politieke agenda worden geplaatst.

  Er is wel degelijk een verschil tussen het nazisme en (Romeins) kolonialisme : Hitler en de NSDAP belichamen een superioriteits-cultus met een veel meer gesystematiseerde eliminatie (uitroeiïng) van de door hen aangeziene (aarts)vijand. De meeste kolonialen roeien ook wel uit (zeker als ze represailles nemen of een ‘voorbeeld willen stellen hoe « collectieve gehoorzaamheid » – incivisme – wordt afgestraft) maar betrachten dan een uitdovingpolitiek van taal en cultuur van de gekoloniseerde door middel van acculturatie en/of assimilatie. Maar ook dat is écht Barbaars en « achterlijk » (lees : niet meer van deze tijd).

  Met « Plan U » zal zulks bewezen worden.

  En een laatste vraag hierbij betreft het enigma in hoeverre kolonialisme aanzet tot zoiets als nazisme. Ik denk dat Hitler finaal in hetzelfde bedje van de kolonialen ziek werd. En zulks is ook gebeurt met ‘collaborerend Vlaanderen’. En toch ook even – en passant – vermelden dat Leon Degrelle was aangeduid als plaatsvervanger van… niemand minder dan een Adolf Hitler in hoogst eigen persoon. Was Léon Degrelle geen francofoon en was het niet zo dat Hitler veel liever goed wilde staan met België dan met de Vlamingen, de Flamenpolitiek van wereldoorlog I ten spijt? Hitler wilde vooral goed staan met de Patriciërs Blauwe Bloedslijnen en zijn SS-lijfwacht is een kopie van de Pretorianen. Ook heel het gedweep met Jezus-bloedslijnen – via de Merovingers en de natte droom van heel wat « Le Pen »-aanhangers in Frankrijk loopt – via de waan van ‘La France Fille l’ainnée de l’Eglise naar de Franse Revolutie-waan. Niet alleen Hitler had iets met bloedslijnen maar dus ook de (Oud-)Romeinen.

  Het Romeinse Rijk was ook heer erg antisemitisch. De Romeinen hebben Jezus vermoord (tot twee maal toe) :
  – de fysische kruisdood
  – de geestelijke dood amper 400 jaar later via de vergeetput van de Constantijnse Romeinen.

  Dit soort van « Romeinse Natie »-verleden (of is het niet eerder het « Romeins Nazi »-verleden) – van de Oud-Romeinen tot de postmoderne Romeinen (waar ook ter wereld) – moet nog verder onderzocht en totaal uitgeschreven worden.

  Wat ik intussen wel allang weet is dat in deze wereld het cryptonazisme zege viert; ongeacht al onze schijnopwerpingen van het tegendeel. Het ene doet het andere intussen wel verklaren.

  Of : hoe twee uitersten elkaar raken, te weten het’ kolonialisme’ en het ‘nazisme’.

  Als ik historisch geïnspireerde films zie over het oude Rome dan is dat niet om direct sympathie te krijgen van deze heersers.

  Ik hoop van harte dat ik me met bovenstaand proza over geheel de lijn vergis.

  Bewijs dit dan wel!

  Met stilte-repliek wordt het hierboven uitgetekende scenario alleen maar bevestigd.

 2. Résumé médias : http://mounirbensalah.org/2012/11/01/reseaux-sociaux-et-revolutions-arabes/

  http://mounirbensalah.org/about/

  Mounir BENSALAH
  Réseaux sociaux et révolutions arabes ?

  Depuis les événements post-électoraux de 2009 en Iran jusqu’au printemps arabe de 2011, le monde a découvert l’incroyable pouvoir de mobilisation des réseaux sociaux. Facebook, Twitter ou YouTube sont devenus une des sources principales d’information et un moyen de rassemblement incontournable. La jeunesse arabe est parvenue à s’imposer là où personne ne l’attendait. Lina Ben Mhenni, Wael Abbas, Ibn Kafka : ils sont des centaines voire plus à s’activer sur la Toile, parfois de manière anonyme mais toujours avec un seul but : dire, révéler, dénoncer.

  Mounir Bensalah est l’un d’entre eux. Blogueur depuis huit ans, il a choisi de dresser la topographie du militantisme cybernétique de la région, pays par pays, et revient sur les débuts des blogs et des réseaux sociaux dans le monde arabe. Toutefois, après avoir précipité la chute de Moubarak ou Ben Ali, la plupart des cyberactivistes ont été écartés de la scène politique. Peut-on alors parler de « révolution de Facebook », quand tous ou presque refusent ce raccourci médiatique ? À l’heure où l’espoir semble vaciller face à la menace obscurantiste, comment s’est opérée la révolution ? Jusqu’où Internet a-t-il bouleversé les codes socioculturels de la région ? Comment les sociétés arabes actuelles se sont-elles adaptées à ce nouvel espace de communication ? Une enquête de terrain sur la genèse des réseaux sociaux, doublée d’entretiens inédits avec les principaux blogueurs de la région.

 3. Nemo Xeno dit :

  Op de website van de uiterst-neoliberale én Vlaams-Nationalistische « Res Publica »-denktank werd bovenstaand artikel als comment op de column van Johan Sanctorum (zie http://vlaamserepubliek.wordpress.com/2012/11/20/de-taalstrijd-is-nooit-iets-anders-dan-een-grondoorlog-geweest/ ) na amper één uurtje zorgvuldig verwijderd (lees : gecensureerd).

  Men is aldaar verbolgen dat het Vlaams-nationalisme in één en hetzelfde bedje ziek is wordt verklaard met het Belgisch-nationalisme (en misschien ook dat nazisme en kolonialisme aan elkaar worden gelinkt). De redenen laten zich wel raden.

  Suprematiedenken is dus wel hét hekele punt van om het even welke vorm van ‘nationalisme’

 4. Nemo Xeno dit :

  Wat we nu écht nodig hebben is een soort samen op te bouwen ‘Virtuele Gids’ die Vlaanderen (én Wallonië én Brussel) op de wereldkaart zet en alzo begeleidt naar hun respectievelijke onafhankelijkheden (met eventueel daarna de stichting van de Confederatie GERONA/NAROGE).

  Het is niet nodig om een president van vlees en bloed te hebben. Die worden ook maar ‘gemaakt’ door spookschrijvers en die aangestuurd worden door regisseurs die achter de schermen het beleid en de ‘look’ bepalen van die ‘actor op het wereldtoneel’.

  Ik ben pleitbezorger van de installatie van een virtuele leidsman (en nog veel liever van een virtuele leidsvrouw).

  Ik zie daarbij vooral een virtueel groots staatsman (een Dame, dus) die de synthese zal zijn van minstens de volgende persoonlijkheden :

  – Max Havelaar-figuur in de hoedanigheid van ziener én helper van (psychologisch gekwelde en/of fysisch zwaar toegetakelde) Multatuli(volkeren) waar ook ter wereld en die vanuit deze basis-personificatie Vlaanderen zal begeleiden naar onafhankelijkheid en die de architect zal zijjn van menslievende GemeneBesten

  – Martin Luther King-figuur (van de Vlaamse ‘Germaanse Neger’ maar ook van allen die steeds onder de voet worden gelopen) met als symbool een gele leeuw op een zwart veld

  – Gandhi-figuur die – via de Vreedzame Burgerlijke Ongehoorzaamheid – zijn land naar de dekolonisatie heeft geleid

  – Oskar Schindler-figuur en Walter Süskind (de Nederlandse Oskar Schindler) die het opneemt voor de asielzoekers (als slachtoffers van een totaal ontwrichte wereld) en die hen doet meevoelen met de Vreedzame Vrijheidslievende Vlaming.

  – Nog tal van opmerkelijke dames in de wereldgeschiedenis (sibillen en andere vrouwen)

  – … met aanvulling door typische ‘specerijen’-personificaties) die deze figuur tot een hoogst bijzondere ‘gestalte’ maken waaraan binnen- en buitenlandse politici zich kunnen spiegelen en die als hun ‘alter ego’ kan fungeren

  Alleen dàn zal het lukken!

  V-Vlaanderen mist een breed en menslievend sociaal draagvlak en politici die zulks belichamen.
  Aan de invulling van deze leemte moet nu voorgoed beholpen worden.

  De “Eerste Virtuele Staatsman” in de wereld : het zou wat zijn, he!

  Misschien moet Mounir BENSALAH ook eerder in deze termen beginnen te denken.

  p.s. : intussen wordt naarstig gewerkt aan de ‘release’ van deze ‘politieke fictie’ in de filosofie van ‘signs fiction becomes reality’ (dixit een Hollywood-iaans geïnspireerd cineast).

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s