Belgische crisis : de technische redenen en de onuitgesproken problemen

(voilà un extrait d’un examen)

(…) Ik denk dat er twee grote problemen zijn die naar deze crisis hebben geleid. Er zijn de technische redenen en de onuitgesproken problemen.

Dus, eerst zijn er de technische redenen. België is een federale staat. Wat zijn dus de deelstaten en wat zijn hun bevoegdheden? Eerst ging het om culturele ontwikkelingen te beheren. Dan was het over economie, vandaag weet men niet meer wat het verschil is tussen het federaal niveau en de deelstaten.

Nu moeten de politici een nieuwe rol voor het federaal niveau vinden. Maar de verschillende partijen hebben tegenstrijdige doelstellingen. N-Va wilt een confederaal model, met een federaal niveau dat een soort bureaucratische kantoor wordt. Een kantoor waarvan de baas het gewest is. Voor CD&V en VLD, zou het federaal niveau financieel belangrijk blijven maar met minder bevoegdheden. Voor de Franstalige partijen is en blijft het federaal niveau een belangrijk niveau met veel geld en veel macht.

Niet alleen de rol van de federale staat maar ook de algemene beginselen roepen tegenstellingen op. Zijn de taalgrenzen onveranderlijk of niet? Ze veranderen nooit in andere federale staten, dus waarom zou het in België gebeuren maar voor veel mensen, vooral Franstaligen, is het niet hetzelfde. Ze zeggen dat Vlamingen niet het recht van minderheden respecteren en inderdaad zijn er veel problemen in de rand van Brussel in het bijzonder.

Maar in elke land ter wereld hebben ze technische problemen tussen verschillende groepen en gemeenschappen dus waarom is het zo moeilijk in België?

Dus, ik zei eerder dat er twee soorten problemen zijn. De technische en de onuitgesproken problemen. Het is een ingewikkeld term. Het betekent dat ze niet op papier tijdens de onderhandelingen opgeschreven worden. Het is de sfeer, de relatie tussen de politici en hun kiezers en de politici tussen elkaar. En die zijn de meest belangrijke problemen denk ik.

Ik zie een aantal punten. Ten eerst, een gebrek aan empathie. Beide public opinies voelen zich met elkaar geconfronteerd, zoals in een oorloog. Als ze iets willen, zelfs is het tegen de wil van de andere gemeenschap, menen ze dat zij juist zijn en de andere verkeerd of dom zijn.

Bijvoorbeeld, walen begrijpen niet dat de Vlamingen BHV willen splitsen, en veel Franstalige denken dat Vlamingen massief voor de onafhankelijk zijn of racistisch zijn. Ze kennen de geschiedenis van de Vlaamse Beweging niet en waarom er een taalgrens is, en waarom BHV een probleem is. Ze vragen niet, ze uiten alleen kritiek op.

Ten Tweede, is er een gebrek aan vertrouwen. Beide gemeenschappen zijn niet medewerkers of buren, ze zijn vijanden. Dus het is moeilijk om zijn vijand te vertrouwen, om een compromis te vinden. Ze vrezen voor het verraad van de andere.

Ten derde, het taalprobleem. Dat is duideluik. Het is niet tussen de politici maar tussen de publieke opinie. We kijken niet naar dezelfde media, we kennen elkaar niet en er zijn geen federale partijen.

Ten vierde, nationalisme. Dat is vooraal een Vlaamse probleem denk ik. Het idee dat een onafhankelijke Vlaanderen beter is, dus dat België niet meer mogelijk is dus dat de Franstalige niet goed genoeg zijn, enz … Er is ook racisme. Dat helpt zeker niet.

Er zijn dus twee problemen, een technisch en dan het onuitgesproken. Ik denk dat we eerst op de onuitgesproken problemen moesten werken, om de sfeer te veranderen, en dan kunnen we de technische problemen oplossen.

Publicités
Belgische crisis : de technische redenen en de onuitgesproken problemen

6 réflexions sur “Belgische crisis : de technische redenen en de onuitgesproken problemen

 1. Nemo Xeno dit :

  Plan X wordt systematisch geweerd uit alle media, ook uit de Vlaams-Republikeinse media : daar is het Gerona-project té Belgisch… en het project GERONE/ROGENA is dan voor de Belgicisten hoogst waarschijnlijk veel te regionalistisch en dus té « Vlaams… en misschien ook al té « nationalistisch » geklasseerd…

  Dit land gaat ten onder aan allerlei gemeenplaatsen. En – onder ons gezegd en gezwegen : ik ben gewoon om steeds te worden bekeken als een exponent van de tegenpartij. Wie steeds tussen twee stoelen inzet weet na bepaalde tijd hoe het aanvoelt om steeds Tussen Hamer en Aambeeld te moeten leven. Mijn archiefcollectie bij een welbepaalde archiefinstelling heet dan ook THEA.

  Deze website zit wat ingewikkeld in elkaar met het zoeken en vinden van ‘oudere berichten’. Ik vond het artikel over Daan’s Song tijdens de eerste helft van de dag niet terug en floeps, ineens was het terug online met uw reactietekst op mijn laatste teksten als reactie op « Ben je ook een slechte Vlaming? » Misschien is uw website zo opgezet dat het random haar artikels « on » en « off » de website plaatst.

  Wat ik intussen wel weet is dat Plan X systematisch overal ‘als de pest’ blijkbaar wordt vermeden…

  Het is jammer dat de discussie dito debat over hetgeen ik schrijf – vooreerst over GERONA/ROGENA (want Plan X is enkel een vredeslievend back-up plan als die laatste poging om Belgie tot een soort Zwitserland te maken totaal mislukt) – maar niet geopend geraakt.

  Belgische nationalisten staan nu tegenover Vlaams-nationailsten en omgekeerd. Dat is jullie strijd én niet datgene wat ik zie en vooropstel.

  Antwoord nu eens eerlijk op die enige en echte vraag die ik aan francofoon Belgie in haar geheel stel. Het is een soort ‘essay’-vraag. Die vraag werd ooit eens aan alle Franstalige media gesteld. Onderneem misschien zelf eens die eerste serieuze poging tot een waarlijk antwoord.

  Ik krijg geen antwoord bij de Vlaams-nationalisten.
  Ik probeer nu alleen nog een antwoord te vinden bij de Belgische nationalisten.

  That’s all!

  1. belgo3 dit :

   Dus is er een probleem omdat ik ben niet een nationalist ik denk dat de oplossing in een belgische kader mogelijk is …

   De probleem ligt niet totaal in de institutionele structuur, ze zijn belangrijk maar even met een splitsing of een confederalisme (the same thing) zullen er ook problemen zijn met de franstalige minderheid, met BHV, met Brussel, enz … Met België of zonder België zullen er problemen zijn, maar zonder België is het meer gevaarlijk.

   Again, Zwitserland is niet een confederaal state maar federaal, zij hebben de oude naam « confédération helvétique » gehouden maar er is een federaal regering en een federaal parlement.

   Plan X is een original institutioneel project maar ik denk niet dat het is een oplossing,

 2. Nemo Xeno dit :

  Erratum : « Die vraag wordt ooit eens aan alle Franstalige media gesteld » (dat heb ik dus tot dusver nog niet gedaan).

 3. Nemo Xeno dit :

  U hebt heel goede inzichten. Laten we elkaar niet nodeloos verkeerd verstaan. Het meeste wat u schrijft snijdt terdege wel hout!

  We willen beiden hetzelfde m.n. vreedzaam samenleven en met solidariteitsgaranties (zonder bodemloze put-fenomenen en wel met garanties dat er iets gedaan wordt te velde) voor een minder bedeelde regio (vandaag is dat dus Wallonie én Bruxelles en morgen is dat misschien weerom Vlaanderen, zoals in de XIX-de eeuw) maar we willen dit misschien via totaal andere opties.

  Al die verschillende soorten opties moeten geuit kunnen worden. Als ik u onrechtmatig beoordeeld heb daarnet dan maar een oprechte ‘mea culpa’…

  Maar voor – en ook vele andere Vlamingen, denk ik -is dat een totaal ander Belgie. De meeste Vlamingen willen een totaal ander Belgie en zelfs heel wat mensen die N-VA stemmen willen dat (anders klopt uw cijfer van 82% niet : er zijn immers veel meer dan 18% N-VA-ers en Vlaams Belangers én andere V-partij-stemmers die dus niet willen meegaan in een Onafhankelijk Vlaanderen).

  Ze willeneen totaal herschreven en totaal gecorrigeerd Belgie. Finaal gaat heel de Vlaamse wil voor een grondige staatshervorming daarover! ROGENA/GERONA is niets meer dan een essay over een Belgie dat nog nooit zo geweest is… En of het ooit zo kan zijn hangt af van de mentaliteit van velen in dit land.

  En Plan X staat standby als dit alles mislukt omdat de extremen – van welke kant ook – het dreigen te halen.

  Dan zal je echt wel blij zijn met Plan X. geloof me maar vrij! Wil je zulks voorkomen? Kies dan voor een Zwitsers model voor dat nieuwe Belgie, zoniet bestaat binnen onafzienbare tijd (ik heb immers geen glazen bol) belgie niet meer.

 4. Nemo Xeno dit :

  U bent dan toch iemand die in dialoog treedt met mij.

  Dat is – nadat ik sinds eind augustus 2010 de eerste versies van Plan X ben gaan publiceren op het internet én ook via ‘simultane ontvanger’-emails naar vele instanties – een unicum.

  In feite moet ik u toch wel feliciteren hiervoor (en dat meen ik echt).

 5. Nemo Xeno dit :

  Bruxelles dient een Bruxelas te worden en in de rand rond Brussel kan men faciliteiten genieten als een grensgebied (dat maakt nu net GERONA tot GERONA of ROGENA to ROGENA). Maar neem er vrede mee dat Vlaams grondgebied nooit plots zomaar geannexeerd francofoon grondgebied wordt. Is dat nu zo moeilijk?

  De chronische onwil om dit niet in te zien heeft nu net geleid tot de huidige constitutionele crisis.
  De Francofonen hanteren immers het wereldwijd geaccepteerd territoriteitsbeginsel niet.

  Wat maakt hen zo speciaal om boven een wereldwet gesteld te worden? Om daarna de Vlamingen op hun eigen grondgebied niet eens meer de rechten van een minderheid te laten genieten?

  Bruxelas – uit Plan X – is een waar en vredelievend project. Als dat niet lukt, dan zal ooit Belgie dood worden verklaard, niet door de Belgen zelf, maar door het buitenland dat ons allemaal zal komen condoleren.

  Is het niet voldoende dat je in Vlaanderen Frans kan spreken, eigen scholen en clubs kan oprichten maar evenwel nooit mag verwachten dat dit dan ineens francofoon grondgebied wordt. De Vlamingen dulden hoe langer hoe meer niet meer dat vanuit een koloniale politiek aan een systematisch « landje-pik »-spelletje wordt gedaan en dat dan nog eens met geldtransferts van Vlaanderen naar Bruxelles. Dàt fenomeen grieft nu nét heel wat Vlamingen (en steeds meer Vlamingen en als het N-VA groeit dan is het alleen daarom!).

  Er zijn francofone universiteitsprofessoren die daar allang op gewezen hebben dat zulks niet langer meer kan.

  De stad Jeruzalem bewijst elke dag dat zo’n mentaliteit van heimelijke koloniseren/annexeren nefast is (en als een ‘landmijn’ werkt). Gerona/Rogena wilt ontmijnen en Plan X treedt hoogst waarschijnlijk ooit in werking door een chronische onwil in dit land. Kan ik het helpen dat ik vooruitziend ben en al een plan heb uitgetekend dat ooit spontaan ook door anderen zal worden uitgetekend?

  Wat dus het probleem BHV betreft : houd daar eens voorgoed mee op en respecteer de regio’s, hun taal en cultuur (én territorium) en grief niet onndig de gevolens van de mensen die er wonen en gedraag jullie zoals men zich al meer dan 800 jaren in Zwitserland gedraagt en met succes én dus garantie van ‘duurzaam samenwonen in vrede’.

  Waarschijnlijk hanteren we een andere inhoud omtrent het woord ‘wederzijds respect’. Op dat vlak zijn we voor elkaar ergens ET’s.

  Ik denk dat we daarmee wat verzeild geraken in een altijddurend dovemansgesprek.

  Wallonie en Vlaanderen hebben daaromtrent duidelijk totaal andere meningen.

  De Vlamingen eisen voor zichzelf wat in de mondiale wereld ‘gewoon gewoon’ is : respect voor het territoriteotsbeginsel dat overal in de wereld als normaal wordt beschouwd. De Vlamingen zijn hierop dus geen uitzondering en nemen het niet dat ze daarop als vuile nationalisten of zelfs nazi’s worden vuilgemaakt. U moet begrijpen dat we het recht hebben om ons defensief op te stellen tegenover een offensieve groep die annexatie en kolonisatie helemaal als ‘geen enkel probleem’ beschouwt.

  De Francofonen in Belgie eigenen zich rechten toe – naast de vele faciliteiten die ze al kunnen genieten samen met het vele geld van Vlaanderen – die ze in feite en rechte niet kunnen doen gelden.
  Ooit zal de wereldgemeenschap de Belgische Francofonie daarop terugfluiten.
  Ook het Francofonen Quebec neemt thans afstand van – sorry dat ik dit zeg ‘de arrogantie’ – van Francofoon Belgie.

  Beseffen jullie nog steeds niet dat jullie diegenen zijn die Belgie totaal aan het ondergraven zijn?

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s